Työterveys

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Työterveyshuolto tekee yhteistyötä sekä yrityksen että sen henkilöstön kanssa. Toiminta perustuu työterveyshuoltolakiin (1383/01).

Työterveyshuollon sisältö suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa huomioiden yrityksen toimialasta johtuvat erityispiirteet.

Lääkäriasema ILO:n työterveyshuollon palveluista vastaa moniammatillinen tiimi. Työterveyslääkärin ja -hoitajan lisäksi tiimiin kuuluu tarvittaessa työfysioterapeutti, työpsykologi ja erikoislääkäreitä. Lääkäriasema ILO:n tarjoamiin ennaltaehkäiseviin työterveyshuoltopalveluihin kuuluvat mm.

  • Työpaikkaselvitykset
  • Työterveystarkastukset
  • Työkykyä ylläpitävä ja työhyvinvointia edistävä toiminta
  • Työyhteisöasiat
  • Työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvät asiat
  • Työsuojeluyhteistyö
  • Ensiapuvalmiuden ja suojaintarpeen selvitykset
  • Ohjaus ja neuvonta

Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tukee työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito, jossa keskitytään erityisesti työhön liittyvien sairauksien tutkimiseen ja hoitoon, työkykyä uhkaavien ja mahdollisesti työssä pahenevien sairauksien löytämiseen, ammattitautiselvittelyihin ja kuntoutukseen ohjaamiseen.

Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tärkeitä yrityksen menestymiselle. Toimiva työterveyshuolto on siinä merkittävä yhteistyökumppani!

 

Pyydä tarjous!

29.3.2018 toteutuneen yrityskaupan myötä tarjouspyynnöt:

Terveystalo, myyntipäällikkö Virve Mäkelä

virve.makela@terveystalo.com

puh. 043 8242353